Wij zijn een kleinschalig, gestructureerd, professioneel en veilig kinderdagverblijf. Wij werken met ervaren pedagogisch medewerksters en hebben weinig wisselende gezichten. Kinderopvang Bamba hanteert een ruime wenperiode voor uw kind. Verder hebben we ruime uitdagend ingerichte buitenspeelplaatsen voor zowel de babygroepen als de peutergroepen.

De pedagogisch medewerksters zullen zorg dragen voor kwalitatief hoogwaardige opvang, waarin naast het bieden van warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Kinderopvang Bamba vindt het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij wat ze zelf aangeven en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. Het in hoe en welk tempo de kinderen zich ontwikkelen, verloopt per kind verschillend. Voorop staan de mogelijkheden voor optimale ontwikkeling van kinderen. Daarom werken wij met het VVE-programma Piramide, welke ook op veel basisscholen wordt gebruikt. Dit is een programma van het welbekende CITO. Een goede aansluiting op de basisschool vinden wij belangrijk, vandaar dat wij sinds de oprichting van kinderopvang Bamba met dit programma werken. Wij werken volgens een gestructureerde dagindeling, aangemerkt met pictogrammen, zodat de kinderen kunnen zien welke activiteit aan de orde is. Piramide is een educatieve methode voor de ontwikkeling van kinderen van 2-4 en de groepen 1 en 2 van de basisscholen. De Piramide methode is er op gericht om vooral spelenderwijs bij jonge kinderen de (taal-) ontwikkeling te stimuleren. Het programma richt zich op de acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling, tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling.

Veendam

Opening Hours

Monday

07.00 tot 18.00 uur

Tuesday

07.00 tot 18.00 uur

Wednesday

07.00 tot 18.00 uur

Thursday

07.00 tot 18.00 uur

Friday

07.00 tot 18.00 uur

Saturday

-

Sunday

-

Verruimde openingstijden mogelijk van 06.00 tot 19.00 uur!

Plan My Route

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields